Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
05.11.2020 (14 dager igjen)
Innsending av A-melding
16.11.2020 (25 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
Ordinær frist: 15.11.2020
16.11.2020 (25 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 5. termin (betaling)
Ordinær frist: 15.11.2020
16.11.2020 (25 dager igjen)
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
Ordinær frist: 15.11.2020
30.11.2020 (39 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q3
01.12.2020 (40 dager igjen)
Søknadsfrist for 2-månedlig opplysningsplikt (tidl. oppgaveplikt)
07.12.2020 (46 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.12.2020
10.12.2020 (49 dager igjen)
Kompensasjonsoppgave for MVA - 5. termin (levering og betaling)
10.12.2020 (49 dager igjen)
MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

21.10.2020 14:56:28
Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen
Midlertidig lov oppheves 1. november 2020
21.10.2020 10:57:34
Bruker du kalkulatoren på kompensasjonsordning.no?
Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.
16.10.2020 11:39:58
Medlemsgruppe på Facebook
Å være tettere på gjør at vi som forening raskere fanger opp hva som er viktig for deg.
15.10.2020 15:35:57
Næringslivets adgang til å bruke digitale møter forlenges til 1. juni 2021
Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.
15.10.2020 13:32:33
Permitterte arbeidstakere kan opprettholde medlemskap i pensjonsordning
Midlertidige regler om medlemskap for permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges frem til og med 30. juni 2021.
12.10.2020 16:31:46
Passord – til glede og besvær
Hvor vanskelig er det å lage gode passord som sikrer digitale ressurser på en effektiv måte?
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn