Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
31.05.2024 (9 dager igjen)
Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)
31.05.2024 (9 dager igjen)
Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)
31.05.2024 (9 dager igjen)
Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk
03.06.2024 (12 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q1
Ordinær frist: 31.05.2024
03.06.2024 (12 dager igjen)
Betaling av tilleggsforskudd
Ordinær frist: 31.05.2024
05.06.2024 (14 dager igjen)
Innsending av A-melding
10.06.2024 (19 dager igjen)
Kompensjonsmelding for MVA - 2. termin (levering og betaling)
10.06.2024 (19 dager igjen)
MVA-melding - 2. termin (levering og betaling)
01.07.2024 (40 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling
Ordinær frist: 30.06.2024
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

16.05.2024 09:00:00
Hvordan bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?
Flere lurer på når regnskapsfører kan bekrefte et aksjeinnskudd, hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører må gjøre og hvordan bekreftelsen skal utformes og sendes inn. Få svar her!
15.05.2024 11:58:02
«AI er et verktøy, men vi må fortsatt tenke selv»
Hullemaskin, ringpermer og fysiske bilag hører fortiden til, men hvordan blir den teknologiske reisen videre for regnskapsførerne? Line og Ole Martin grugleder seg.
15.05.2024 07:48:04
Nye regler i leasingvirksomhet
I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det visse områder som berører mva. Her gir vi deg en liten oversikt.
15.05.2024 07:34:22
Fjerner den ekstra arbeidsgiveravgiften
Det reviderte nasjonalbudsjettet 2024 inneholder noen få forslag til lovendringer om skatt, samt enkelte omtalesaker hvor den viktigste er den varslede avviklingen av den ekstra arbeidsgiveravgiften fra 2025.
15.05.2024 07:21:17
Flere kan søke utsettelse med skattemeldingen
Det settes ikke noe tak på hvor stor andel av kundeporteføljen som kan inngå i utsettelsessøknad.
13.05.2024 10:50:11
Kravia om konkurser, inkasso og integrasjonsjungelen
Hvordan hjelpe SMBene med å unngå konkurs? Og hvordan navigere i integrasjonsjungelen? Benedikte Rasmussen gir råd!
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn