Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
06.12.2021 (3 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.12.2021
10.12.2021 (7 dager igjen)
Kompensasjonsoppgave for MVA - 5. termin (levering og betaling)
10.12.2021 (7 dager igjen)
MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)
31.12.2021 (28 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres
31.12.2021 (28 dager igjen)
Regnskapsperiodens slutt
05.01.2022 (33 dager igjen)
Innsending av A-melding
17.01.2022 (45 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
Ordinær frist: 15.01.2022
17.01.2022 (45 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)
Ordinær frist: 15.01.2022
20.01.2022 (48 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

03.12.2021 13:00:36
Har du kontroll på reglene for overføring av feriedager?
Her er en oversikt over reglene som gjelder ved overføring av feriedager.
03.12.2021 12:15:13
Forbered deg til årsoppgjøret 2021
God planlegging er nøkkelen. Systematisk arbeid med en årsoppgjørsplan gjør det mulig å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.
03.12.2021 12:14:32
Bedriftenes sjekkliste til årsoppgjøret
Regnskap Norges sjekkliste gjør årsoppgjøret enklere – for bedrifter og regnskapsførerne.
01.12.2021 08:43:18
Budsjettforlik om statsbudsjettet 2022 : Ytterligere skatteøkninger
Budsjettforliket med SV inneholder ytterligere skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten.
29.11.2021 12:20:31
Regnskap Norge-podden: – Bort med regler som ikke kan etterleves
Det sier ukens gjest, Nils Fossum. Han er opptatt av forenklinger, særlig for de små virksomhetene.
29.11.2021 12:14:43
Takseringsregler for 2021
Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2021 er publisert.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn