Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
01.07.2024 (14 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling
Ordinær frist: 30.06.2024
05.07.2024 (18 dager igjen)
Innsending av A-melding
15.07.2024 (28 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.07.2024 (28 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)
22.07.2024 (35 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
Ordinær frist: 20.07.2024
31.07.2024 (44 dager igjen)
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
05.08.2024 (49 dager igjen)
Innsending av A-melding
20.08.2024 (64 dager igjen)
Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
02.09.2024 (77 dager igjen)
Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)
Ordinær frist: 31.08.2024
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

17.06.2024 11:01:26
Skatt ved salg av overskuddsstrøm
Foreslår særregler med bunnfradrag på 10 000 kroner.
12.06.2024 14:00:00
Ferievikarer – hva må du huske på?
Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer.
11.06.2024 14:35:46
Ingebjørg Harto gjenvalgt som styreleder i Regnskap Norge
I dag ble Ingebjørg Harto (NHO) gjenvalgt som styreleder under generalforsamlingen. Styret har også fått ny nestleder og ett nytt styremedlem.
11.06.2024 08:16:10
Anti-hvitvasking - rapportering av mistenkelige forhold
Økokrim har laget en veiledning om regnskapsføreres rapportering av mistenkelige forhold.
10.06.2024 08:00:00
Hvordan henger lønn, HR og regnskap sammen?
Stadig flere regnskapsforetak tilbyr lønns- og HR-tjenester til kundene. Men hvordan henger egentlig lønn og HR sammen med regnskap? Få svar i fersk podcast-episode.
04.06.2024 10:07:32
Regnskap Norge støtter forslag om å avvikle skattetrekkskonto
Direkte innbetaling av forskuddstrekk er en forenkling i lønnsprosess og avstemming.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn