Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
05.10.2022 (4 dager igjen)
Innsending av A-melding
10.10.2022 (9 dager igjen)
Kompensasjonsoppgave for MVA - 4. termin (levering og betaling)
10.10.2022 (9 dager igjen)
MVA-melding - 4. termin (levering og betaling)
20.10.2022 (19 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
07.11.2022 (37 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.11.2022
15.11.2022 (45 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.11.2022 (45 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 5. termin (betaling)
15.11.2022 (45 dager igjen)
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
30.11.2022 (60 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q3
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

30.09.2022 17:03:48
Energitilskudd med bekreftelse
Regjeringen legger opp til at søknad om energitilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, etter samme modell som ble benyttet i kompensasjonsordningen.
28.09.2022 21:00:00
Ny god regnskapsføringsskikk - viktig å starte forberedelser
Snart får vi ny regnskapsførerlov, og med den kommer også ny god regnskapsføringsskikk. Oppdatert utkast publiseres allerede nå.
28.09.2022 15:37:50
Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft
Skatteøkningene anslås å tilføre staten 33 milliarder kroner i ekstra inntekter
28.09.2022 09:30:00
Ny mva-melding – erfaringer så langt
Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.
26.09.2022 13:21:44
NRS inviterer til åpent møte om fremtidig standardsetting
Fredag 30. september kan du gi innspill til kommende organisering av regnskapsstandardsetting.
26.09.2022 08:26:01
Regnskap Norge-podden: Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?
80-90 % av datainnbruddene skyldes feil blant ansatte, erfarer leder for Nasjonalt cyberkrimsenter. Kompetanse reduserer risikoen betydelig.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn