Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
10.12.2019 (3 dager igjen)
Kompensasjonsoppgave for MVA - 5. termin (levering og betaling)
10.12.2019 (3 dager igjen)
MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)
31.12.2019 (24 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres
31.12.2019 (24 dager igjen)
Regnskapsperiodens slutt
06.01.2020 (30 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.01.2020
15.01.2020 (39 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.01.2020 (39 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)
20.01.2020 (44 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
20.01.2020 (44 dager igjen)
Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring
1/9

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

05.12.2019 13:28:30
Vi skaper dagens og fremtidens suksesshistorier for bransjen
Om å bidra til og forstå utviklingen i det store bildet – og å la seg inspirere av hverandre.
05.12.2019 09:56:51
Kundeorientering, teknologiinteresse og utvikling av menneskelig kompetanse
Fire gaseller er med i LederOppgjørets første kull. Vi har spurt dem om hva de lykkes med og hva de mener blir viktig fremover.
26.07.2018 10:14:27
5 på topp rettssikkerhetsgarantier
Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og arrangerte debatt om det under Arendalsuka 2018. Der pekte vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.
10.03.2015 00:00:00
Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!
I ny skatteforvaltningslov foreslås det saksbehandlingsregler i skatte- og avgiftssaker. Finansdepartementet hevder at de foreslåtte regler er en videreføring av gjeldende regelverk som i større grad vil ivareta skattyternes rettssikkerhet. Påstanden er i beste fall misvisende på flere punkter.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn