Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
31.05.2023 (3 dager igjen)
Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)
31.05.2023 (3 dager igjen)
Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)
31.05.2023 (3 dager igjen)
Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk
02.06.2023 (5 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q1
Ordinær frist: 31.05.2023
02.06.2023 (5 dager igjen)
Betaling av tilleggsforskudd
Ordinær frist: 31.05.2023
05.06.2023 (8 dager igjen)
Innsending av A-melding
12.06.2023 (15 dager igjen)
Kompensjonsmelding for MVA - 2. termin (levering og betaling)
Ordinær frist: 10.06.2023
12.06.2023 (15 dager igjen)
MVA-melding - 2. termin (levering og betaling)
Ordinær frist: 10.06.2023
30.06.2023 (33 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

26.05.2023 13:04:02
Folketrygdens grunnbeløp økes til 118 620 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2023. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 blir dermed kr 116 239.
26.05.2023 10:53:10
Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel
For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen.
24.05.2023 11:22:54
Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering
Utredning tar for seg nødvendige lovendringer og en vurdering av ulike medlemslandopsjoner i direktivet.
24.05.2023 08:19:00
Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
24.05.2023 08:14:00
Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger
Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
23.05.2023 10:02:25
Få tips til kvalitetskontrollen
Kvalitetskontrollen er essensiell for bransjens faglige kvalitet og utvikling, sier ukens podcast-gjest som deler sine erfaringer og gir tips til kontrollen.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn