Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
30.06.2021 (7 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling
05.07.2021 (12 dager igjen)
Innsending av A-melding
15.07.2021 (22 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.07.2021 (22 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)
20.07.2021 (27 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
31.07.2021 (38 dager igjen)
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
05.08.2021 (43 dager igjen)
Innsending av A-melding
20.08.2021 (58 dager igjen)
Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
31.08.2021 (69 dager igjen)
Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

22.06.2021 12:16:10
Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester
I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.
21.06.2021 15:04:06
Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager
Nå kan du laste ned vår nye kalkulator som også inneholder oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. Her finner du også avtalemaler.
21.06.2021 09:31:33
Regnskap Norge-podden: Bli kjent med ny styreleder
Ingebjørg Harto er ny styreleder i Regnskap Norge. Bli kjent med den ferske styrelederen i denne ukens podkast-episode.
18.06.2021 11:09:29
Alle foreldre vil få mulighet til å utsette foreldrepenger
Den vedtatte endringen i folketrygdloven fjerner tidligere krav for å kunne utsette foreldrepenger, og trer i kraft 1. oktober 2021.
18.06.2021 10:33:28
Nasjonal strategi for sirkulær økonomi er lansert
– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
16.06.2021 08:51:09
Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder
Med utsettelsen blir fristen for foretak med ordinært regnskapsår 31. august.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn