Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
31.07.2021 (3 dager igjen)
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
05.08.2021 (8 dager igjen)
Innsending av A-melding
20.08.2021 (23 dager igjen)
Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
31.08.2021 (34 dager igjen)
Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)
31.08.2021 (34 dager igjen)
MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)
31.08.2021 (34 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport (kvartalsrapport Q2)
06.09.2021 (40 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.09.2021
15.09.2021 (49 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.09.2021 (49 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 4. termin (betaling)
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

08.07.2021 09:07:00
Bli med på Forenklingskonferansen 2021
Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.
07.07.2021 13:38:02
Hør på podkast i sommer
Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
02.07.2021 10:26:00
Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?
Hva kreves, hvem vi ser etter – og hvorfor har vi denne prisen?
01.07.2021 13:16:38
Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.
30.06.2021 14:10:03
Angivelse av rabatter i salgsdokumentet
Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.
30.06.2021 10:47:09
Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk
De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn