Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
24.09.2019 (1 dager igjen)
Betaling av restskatt 2. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
07.10.2019 (14 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.10.2019
10.10.2019 (17 dager igjen)
Kompensasjonsoppgave for MVA - 4. termin (levering og betaling)
10.10.2019 (17 dager igjen)
MVA-melding - 4. termin (levering og betaling)
21.10.2019 (28 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
Ordinær frist: 20.10.2019
05.11.2019 (43 dager igjen)
Innsending av A-melding
15.11.2019 (53 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.11.2019 (53 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 5. termin (betaling)
15.11.2019 (53 dager igjen)
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
1/9

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

19.09.2019 22:34:21
Samarbeid mellom regnskapsførere ved overføring av kunder
Hvordan sikre alle parters interesser når en oppdragsgiver bytter regnskapsfører?
19.09.2019 16:14:17
Hva nå, Finansdepartementet?
Vi er nok ikke ferdig snakket om naturalytelser.
18.09.2019 13:43:04
Teknologiske aspekter ved personopplysningsloven
Personopplysningsloven krever at du har god kontroll på informasjonen og rutinene i orden. Hva kreves?
17.09.2019 11:32:41
Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte
En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
13.09.2019 11:20:08
Høst er tiden for kompetansepåfyll!
Flere av fagdagene blir ekstra staselige i år, og opplysningsarbeidet om den viktige omstillingen til bærekraftig drift for bransjen og næringslivet fortsetter.
12.09.2019 13:25:56
API – hverdagshelten få kjenner
Nesten hver gang du bruker en tjeneste på nettet våkner et API opp i bakgrunn uten at du vet det. Men hva gjør det?
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn