Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
06.02.2023 (3 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.02.2023
10.02.2023 (7 dager igjen)
Kompensjonsmelding for MVA - 6. termin (levering og betaling)
10.02.2023 (7 dager igjen)
MVA-melding - 6. termin (levering og betaling)
15.02.2023 (12 dager igjen)
Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (skjema)
15.02.2023 (12 dager igjen)
Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 1. termin (betaling)
28.02.2023 (25 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q4
01.03.2023 (26 dager igjen)
Søknadsfrist for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
06.03.2023 (31 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.03.2023
10.03.2023 (35 dager igjen)
MVA årsterminoppgave (levering og betaling)
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

31.01.2023 13:26:49
Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon
Når skal de nye mva-meldingene innleveres? Her får du svar.
30.01.2023 22:06:40
Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?
Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere.
30.01.2023 14:10:54
Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris
Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis.
25.01.2023 14:39:46
Ny økonomiforskrift til barnehageloven
Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.
25.01.2023 13:31:18
Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter
ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.
24.01.2023 15:13:31
Regnskap Norge har fått ny forside
Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn