Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
01.02.2021 (5 dager igjen)
Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir
Ordinær frist: 31.01.2021
01.02.2021 (5 dager igjen)
Tredjepartsopplysninger fra bl.a. boligsameie, boligselskap
Ordinær frist: 31.01.2021
01.02.2021 (5 dager igjen)
Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter
Ordinær frist: 31.01.2021
01.02.2021 (5 dager igjen)
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår
Ordinær frist: 31.01.2021
01.02.2021 (5 dager igjen)
Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)
01.02.2021 (5 dager igjen)
Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift
05.02.2021 (9 dager igjen)
Innsending av A-melding
10.02.2021 (14 dager igjen)
Kompensjonsmelding for MVA - 6. termin (levering og betaling)
10.02.2021 (14 dager igjen)
MVA-melding - 6. termin (levering og betaling)
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

26.01.2021 14:25:55
Skatteinnkreving under koronakrisen
Der skatteetaten vanligvis begjærer konkurs, gis det nå ofte betalingsutsettelser isteden.
25.01.2021 13:06:26
Regnskap Norge-podden: Bør man bytte regnskapsfører om man går i minus?
Det svarer Andreas Vik i Aider på, som vil redefinere regnskapsbransjen.
22.01.2021 11:16:41
Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen
Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.
19.01.2021 21:16:22
Oppdatert veileder om naturalytelser
Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.
19.01.2021 15:49:51
Årlig justering av mva
Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.
19.01.2021 15:21:31
Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist
Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn