Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
18.05.2021 (11 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
Ordinær frist: 15.05.2021
18.05.2021 (11 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)
Ordinær frist: 15.05.2021
18.05.2021 (11 dager igjen)
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
Ordinær frist: 15.05.2021
31.05.2021 (24 dager igjen)
Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)
31.05.2021 (24 dager igjen)
Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)
31.05.2021 (24 dager igjen)
Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk
02.06.2021 (26 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q1
Ordinær frist: 31.05.2021
02.06.2021 (26 dager igjen)
Betaling av tilleggsforskudd
Ordinær frist: 31.05.2021
07.06.2021 (31 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.06.2021
1/9
NYSGJERRIG PÅ TRIPLETEX?

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

07.05.2021 17:03:57
Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist
Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
07.05.2021 13:07:06
Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021
Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.
06.05.2021 00:56:20
Tilskuddsordning innreisekarantene – mandag 10. mai åpnes det for søknader
Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.
05.05.2021 09:21:58
Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager og andre endringer
Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars - april.
04.05.2021 09:48:17
Ledig verv i Regnskap Norges kvalitetskontrollutvalg
Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil utvikle kompetansen og samtidig bidra inn i foreningen?
02.05.2021 19:52:51
Det blir ingen arbeidsgiverperiode II
Det foreslås i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Veritasveien 24
1363 Høvik
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn