Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
22.07.2019 (1 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
Ordinær frist: 20.07.2019
31.07.2019 (10 dager igjen)
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
05.08.2019 (15 dager igjen)
Innsending av A-melding
20.08.2019 (30 dager igjen)
Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
02.09.2019 (43 dager igjen)
Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)
Ordinær frist: 31.08.2019
02.09.2019 (43 dager igjen)
MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)
Ordinær frist: 31.08.2019
02.09.2019 (43 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport (kvartalsrapport Q2)
Ordinær frist: 31.08.2019
05.09.2019 (46 dager igjen)
Innsending av A-melding
16.09.2019 (57 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
Ordinær frist: 15.09.2019
1/9
NYHETER FRA CIFERO
28.11.2018
Vi samarbeider med xledger. Xledger er det mest komplette forretningssystemet i skyen. Se mer på xledger.no
21.12.2017
Endring i regnskapsloven. Du kan lese mer om denne endringen på forsiden.
05.10.2017
Cifero har fått ny nettside og det vil snart også åpne seg mulighet for innlogging til bilagsportal. Mer informasjon kommer.
05.10.2017
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS
02.10.2017
Velkommen til Cifero AS

C I F E R O   A S   -   T J E N E S T E R 

Laster..
REGNSKAPSFØRING
Bilagsbehandling
Remittering
Prosjektregnskap
Kontrollarbeid/avstemminger
Rapportering
Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver
RÅDGIVNING REGNSKAP
Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
Opplæring system
Budsjett
Mva registrering
Skatt - og avgiftsrådgivning
Implementering regnskapssystem
Opplæring
ÅRSOPPGJØR
Aksjonærregisteroppgaven
Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
Skatteberegning
Utbytteberegning
Utarbeidelse av årsregnskap med noter
Bistand med årsberetningen
Kontroll skatteoppgjør
LØNNSKJØRING
Lønnskjøring
Reiseregninger og utlegg
Innrapportering A - meldinger
Innsending av lønnsstatistikk til SSB
Sykepenger
Aa - registeret
Gjennomgang lovpålagte forsikringer, OTP
Utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg
RAPPORTERING OG ANALYSE
Kontantstrøm
Likviditet
Soliditet
Rentabilitet
Økonomisk målsetning
Dette er noen nøkkelbegreper som vi ved hver lovpålagt regnskapsrapportering ivaretar og kommenterer på.

Utover pliktig rapportering varierer kravene til styringsinformasjon fra selskap til selskap.
Vi skreddersyr rapportering etter ditt selskaps behov.
SELSKAPSETABLERING / ENDRINGER
Stiftelse av selskap
Mva registrering
Endringer som selskapsnavn og forretningsadresse
Vedteksendringer
Aksjekapital
Omdanning


FAKTURERING
Gode rutiner for fakturering og oppfølging av kundene er viktig for å sikre god likviditet. Mange har forbedringspotensiale på dette området.

OCR avtaler (innbetaling fra kunder med KID) og remitteringsavtaler (betaling rett fra regnskapssystemet) sikrer en effektiv håndtering av selskapets kontantstrøm.

Vi hjelper med å utarbeide gode rutiner på dette område.

Vi bistår også med purring og inkassoløsninger.

Nyheter fra Regnskap Norge

16.07.2019 14:27:06
Oppdatert risikovurderings- rapport fra Finanstilsynet
Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
04.07.2019 13:12:37
Siste frist for innsendelse av årsregnskap er 31. juli
Det gis ingen utsettelse på fristen og forsinkelsesgebyr beregnes fra 1. august.
04.07.2019 13:02:53
Dom mot autorisert regnskapsfører
Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.
01.07.2019 22:52:31
Forslag til opplysningsplikt om skatterådgiveres skatteplanleggingspakker
Et utvalg har utredet og vurdert skatterådgiveres opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker. Skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt overfor skattemyndighetene er også vurdert.
01.07.2019 22:34:57
Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter videreføres
Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.
28.06.2019 11:02:25
Riktig god sommer!
Her er litt av hva som rører seg på oppløpssiden.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn