Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
10.12.2019 (3 dager igjen)
Kompensasjonsoppgave for MVA - 5. termin (levering og betaling)
10.12.2019 (3 dager igjen)
MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)
31.12.2019 (24 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres
31.12.2019 (24 dager igjen)
Regnskapsperiodens slutt
06.01.2020 (30 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.01.2020
15.01.2020 (39 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.01.2020 (39 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)
20.01.2020 (44 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
20.01.2020 (44 dager igjen)
Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring
1/9

C I F E R O   A S   -   A N S A T T E 

Laster..
Atle Berentzen
Daglig leder
Registrert revisor / autorisert regnskapsfører
Christian Holtedahl Bakke
Registrert revisor / autorisert regnskapsfører
Marius Backe
Autorisert regnskapsfører
Ewa Piatek
Senior - Regnskapskonsulent
Marit Frostmo
Senior - Regnskapskonsulent
Anne Myrvold
Regnskapskonsulent
Izabela Wicha
Regnskapskonsulent
Renata Rebosz
Regnskapskonsulent
Cecilie Walker Knudsen
Regnskapskonsulent

Nyheter fra Regnskap Norge

05.12.2019 13:28:30
Vi skaper dagens og fremtidens suksesshistorier for bransjen
Om å bidra til og forstå utviklingen i det store bildet – og å la seg inspirere av hverandre.
05.12.2019 09:56:51
Kundeorientering, teknologiinteresse og utvikling av menneskelig kompetanse
Fire gaseller er med i LederOppgjørets første kull. Vi har spurt dem om hva de lykkes med og hva de mener blir viktig fremover.
26.07.2018 10:14:27
5 på topp rettssikkerhetsgarantier
Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og arrangerte debatt om det under Arendalsuka 2018. Der pekte vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.
10.03.2015 00:00:00
Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!
I ny skatteforvaltningslov foreslås det saksbehandlingsregler i skatte- og avgiftssaker. Finansdepartementet hevder at de foreslåtte regler er en videreføring av gjeldende regelverk som i større grad vil ivareta skattyternes rettssikkerhet. Påstanden er i beste fall misvisende på flere punkter.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn