Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
01.07.2019 (5 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling
Ordinær frist: 30.06.2019
05.07.2019 (9 dager igjen)
Innsending av A-melding
15.07.2019 (19 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.07.2019 (19 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)
22.07.2019 (26 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
Ordinær frist: 20.07.2019
31.07.2019 (35 dager igjen)
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
05.08.2019 (40 dager igjen)
Innsending av A-melding
20.08.2019 (55 dager igjen)
Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
02.09.2019 (68 dager igjen)
Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)
Ordinær frist: 31.08.2019
1/9
NYHETER FRA CIFERO
28.11.2018
Vi samarbeider med xledger. Xledger er det mest komplette forretningssystemet i skyen. Se mer på xledger.no
21.12.2017
Endring i regnskapsloven. Du kan lese mer om denne endringen på forsiden.
05.10.2017
Cifero har fått ny nettside og det vil snart også åpne seg mulighet for innlogging til bilagsportal. Mer informasjon kommer.
05.10.2017
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS
02.10.2017
Velkommen til Cifero AS

C I F E R O   A S   -   F O R S I D E 

Laster..
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS. Du kan lese mer om navneendringen her.
Cifero AS er et autorisert regnskapsbyrå som holder til sentralt i Sandvika.
Selskapet ble etablert i 2006 og har i dag 12 ansatte hvorav flere er autoriserte regnskapsførere. Våre ansatte har lang og bred yrkeserfaring. Vi har mange års erfaring fra regnskapsbransjen. Fleksibilitet, service, kunnskap og nøyaktighet er vårt hovedfokus.
Vi setter kunden i høysetet. Vi har høy kompetanse og leverer kvalitet. Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte
Cifero AS tilbyr profesjonell bistand innen regnskap, fakturering, lønn, budsjettering og økonomistyring for enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter. I tillegg til ordinær regnskapsføring, lønn, årsoppgjør etc. tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor økonomi, regnskap og skatt. Målsettingen er at våre kunder sammen med ordinær regnskapsføring, skal få de rådgivningstjenestene de har behov for på ett sted. Cifero er opptatt av å være en aktiv støttespiller for deg og din bedrift.
Våre tjenester
Cifero leverer tjenester både på Xledger og Visma plattformer. Dette er komplette løsninger som kan tilpasses hver enkelt kundes behov.
Vi har lang erfaring med integrasjon mellom våre egne systemer og kunders støttesystemer.
Cifero ligger teknologisk i front.
Endring i regnskapsloven

I statsråd 15. desember 2017 ble det vedtatt endringer i regnskapsloven som trer i kraft 1. januar 2018 for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift. Kravene i aksjelovene til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap er opphevet.

Nyheter fra Regnskap Norge

24.06.2019 13:02:54
Forslag om endringer i aksjeloven
Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes
24.06.2019 09:35:33
Ny standard for EHF-faktura skaper hodebry for regnskapsførere og deres kunder
Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice.
21.06.2019 13:02:06
Forsinkelsesrenten øker til 9,25 prosent fra 1. juli 2019
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner.
21.06.2019 11:20:03
Nye minstelønnssatser
Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.
21.06.2019 11:08:48
Hovedadministrator – ny rolle i Altinn
Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person.
20.06.2019 13:24:59
Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument
Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn