Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
28.02.2019 (11 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q4
01.03.2019 (12 dager igjen)
Søknadsfrist for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
05.03.2019 (16 dager igjen)
Innsending av A-melding
11.03.2019 (22 dager igjen)
MVA årsterminoppgave (levering og betaling)
Ordinær frist: 10.03.2019
15.03.2019 (26 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.03.2019 (26 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 1. termin (betaling)
15.03.2019 (26 dager igjen)
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
01.04.2019 (43 dager igjen)
Frist for innrapportering av FATCA-opplysninger
Ordinær frist: 31.03.2019
05.04.2019 (47 dager igjen)
Innsending av A-melding
1/9
NYHETER FRA CIFERO
28.11.2018
Vi samarbeider med xledger. Xledger er det mest komplette forretningssystemet i skyen. Se mer på xledger.no
21.12.2017
Endring i regnskapsloven. Du kan lese mer om denne endringen på forsiden.
05.10.2017
Cifero har fått ny nettside og det vil snart også åpne seg mulighet for innlogging til bilagsportal. Mer informasjon kommer.
05.10.2017
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS
02.10.2017
Velkommen til Cifero AS

C I F E R O   A S   -   F O R S I D E 

Laster..
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS. Du kan lese mer om navneendringen her.
Cifero AS er et autorisert regnskapsbyrå som holder til sentralt i Sandvika.
Selskapet ble etablert i 2006 og har i dag 12 ansatte hvorav flere er autoriserte regnskapsførere. Våre ansatte har lang og bred yrkeserfaring. Vi har mange års erfaring fra regnskapsbransjen. Fleksibilitet, service, kunnskap og nøyaktighet er vårt hovedfokus.
Vi setter kunden i høysetet. Vi har høy kompetanse og leverer kvalitet. Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte
Cifero AS tilbyr profesjonell bistand innen regnskap, fakturering, lønn, budsjettering og økonomistyring for enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter. I tillegg til ordinær regnskapsføring, lønn, årsoppgjør etc. tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor økonomi, regnskap og skatt. Målsettingen er at våre kunder sammen med ordinær regnskapsføring, skal få de rådgivningstjenestene de har behov for på ett sted. Cifero er opptatt av å være en aktiv støttespiller for deg og din bedrift.
Våre tjenester
Cifero leverer tjenester både på Xledger og Visma plattformer. Dette er komplette løsninger som kan tilpasses hver enkelt kundes behov.
Vi har lang erfaring med integrasjon mellom våre egne systemer og kunders støttesystemer.
Cifero ligger teknologisk i front.
Endring i regnskapsloven

I statsråd 15. desember 2017 ble det vedtatt endringer i regnskapsloven som trer i kraft 1. januar 2018 for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift. Kravene i aksjelovene til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap er opphevet.

Nyheter fra Regnskap Norge

15.02.2019 12:55:33
Gjør deg klar!
Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.
15.02.2019 11:59:44
Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører
Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.
15.02.2019 09:41:53
Nye krav til kredittkort og andre forbrukslån
Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.
08.02.2019 13:10:07
Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mva
Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.
08.02.2019 12:14:00
Kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer
Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.
08.02.2019 11:31:51
Endringer i skatteskjemaene for 2018
Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn