Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
22.10.2018 (3 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
Ordinær frist: 20.10.2018
05.11.2018 (17 dager igjen)
Innsending av A-melding
15.11.2018 (27 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.11.2018 (27 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 5. termin (betaling)
15.11.2018 (27 dager igjen)
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
30.11.2018 (42 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q3
03.12.2018 (45 dager igjen)
Søknadsfrist for 2-månedlig opplysningsplikt (tidl. oppgaveplikt)
Ordinær frist: 01.12.2018
05.12.2018 (47 dager igjen)
Innsending av A-melding
10.12.2018 (52 dager igjen)
Kompensasjonsoppgave for MVA - 5. termin (levering og betaling)
1/9
NYHETER FRA CIFERO
21.12.2017
Endring i regnskapsloven. Du kan lese mer om denne endringen på forsiden.
05.10.2017
Cifero har fått ny nettside og det vil snart også åpne seg mulighet for innlogging til bilagsportal. Mer informasjon kommer.
05.10.2017
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS
02.10.2017
Velkommen til Cifero AS

C I F E R O   A S   -   F O R S I D E 

Laster..
Endring i regnskapsloven

I statsråd 15. desember 2017 ble det vedtatt endringer i regnskapsloven som trer i kraft 1. januar 2018 for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift. Kravene i aksjelovene til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap er opphevet.
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS. Du kan lese mer om navneendringen her.
Cifero AS er et autorisert regnskapsbyrå som holder til sentralt i Sandvika.
Selskapet ble etablert i 2006 og har i dag 12 ansatte hvorav flere er autoriserte regnskapsførere. Våre ansatte har lang og bred yrkeserfaring. Vi har mange års erfaring fra regnskapsbransjen. Fleksibilitet, service, kunnskap og nøyaktighet er vårt hovedfokus.
Vi setter kunden i høysetet. Vi har høy kompetanse og leverer kvalitet. Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte
Cifero AS tilbyr profesjonell bistand innen regnskap, fakturering, lønn, budsjettering og økonomistyring for enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter. I tillegg til ordinær regnskapsføring, lønn, årsoppgjør etc. tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor økonomi, regnskap og skatt. Målsettingen er at våre kunder sammen med ordinær regnskapsføring, skal få de rådgivningstjenestene de har behov for på ett sted. Cifero er opptatt av å være en aktiv støttespiller for deg og din bedrift.
Våre tjenester
Cifero leverer tjenester både på Xledger og Visma plattformer. Dette er komplette løsninger som kan tilpasses hver enkelt kundes behov.
Vi har lang erfaring med integrasjon mellom våre egne systemer og kunders støttesystemer.
Cifero ligger teknologisk i front.

Nyheter fra Regnskap Norge

18.10.2018 12:43:42
Christines hilsen uke 42
Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport.
17.10.2018 10:41:35
Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall?
I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnader.
17.10.2018 00:42:30
Regnskap Norge i høring om skatteforslagene i Statsbudsjettet 2019
Mandag var Regnskap Norge i Finanskomiteens høringsmøte om Statsbudsjettet. Der snakket vi for forenklinger og rettssikkerheten for skattytere.
16.10.2018 13:29:09
Lønnsstatistikk 2018
Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før.
15.10.2018 10:17:36
Når må jeg slette ansattopplysninger?
Som arbeidsgiver må du sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for lagringstid av opplysninger om de ansatte.
12.10.2018 06:58:03
Christines hilsen uke 41
Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen.
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn