Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
02.07.2018 (13 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling
Ordinær frist: 30.06.2018
05.07.2018 (16 dager igjen)
Innsending av A-melding
16.07.2018 (27 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
Ordinær frist: 15.07.2018
16.07.2018 (27 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)
Ordinær frist: 15.07.2018
20.07.2018 (31 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
31.07.2018 (42 dager igjen)
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
06.08.2018 (48 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.08.2018
20.08.2018 (62 dager igjen)
Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
31.08.2018 (73 dager igjen)
Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)
1/9
NYHETER FRA CIFERO
21.12.2017
Endring i regnskapsloven. Du kan lese mer om denne endringen på forsiden.
05.10.2017
Cifero har fått ny nettside og det vil snart også åpne seg mulighet for innlogging til bilagsportal. Mer informasjon kommer.
05.10.2017
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS
02.10.2017
Velkommen til Cifero AS

C I F E R O   A S   -   F O R S I D E 

Laster..
Endring i regnskapsloven

I statsråd 15. desember 2017 ble det vedtatt endringer i regnskapsloven som trer i kraft 1. januar 2018 for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift. Kravene i aksjelovene til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap er opphevet.
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS. Du kan lese mer om navneendringen her.
Cifero AS er et autorisert regnskapsbyrå som holder til sentralt i Sandvika.
Selskapet ble etablert i 2006 og har i dag 12 ansatte hvorav flere er autoriserte regnskapsførere. Våre ansatte har lang og bred yrkeserfaring. Vi har mange års erfaring fra regnskapsbransjen. Fleksibilitet, service, kunnskap og nøyaktighet er vårt hovedfokus.
Vi setter kunden i høysetet. Vi har høy kompetanse og leverer kvalitet. Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte
Cifero AS tilbyr profesjonell bistand innen regnskap, fakturering, lønn, budsjettering og økonomistyring for enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter. I tillegg til ordinær regnskapsføring, lønn, årsoppgjør etc. tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor økonomi, regnskap og skatt. Målsettingen er at våre kunder sammen med ordinær regnskapsføring, skal få de rådgivningstjenestene de har behov for på ett sted. Cifero er opptatt av å være en aktiv støttespiller for deg og din bedrift.
Våre tjenester
Cifero leverer tjenester både på Xledger og Visma plattformer. Dette er komplette løsninger som kan tilpasses hver enkelt kundes behov.
Vi har lang erfaring med integrasjon mellom våre egne systemer og kunders støttesystemer.
Cifero ligger teknologisk i front.

Nyheter fra Regnskap Norge

15.06.2018 13:10:57
Christines hilsen uke 24
Tusen takk for et fantastisk årsmøte – med gode debatter, inspirerende foredrag og god stemning!
14.06.2018 22:34:19
Oppdragsansvarliges oppgaver - tematilsyn avdekker mangler
Finanstilsynet påpeker at regnskapsbransjen må øke oppmerksomheten mot å oppfylle krav som stilles til yrkesutøvelsen.
13.06.2018 18:36:37
Nytt styre i Regnskap Norge
Vi gratulerer og ser frem til å jobbe med dere!
13.06.2018 15:02:03
Takket regnskapsførerne for En utrolig viktig jobb
Finansminister Siv Jensen har selv puslet som regnskapsrådgiver for mange år siden, og adresserte årsmøtet til Regnskap Norge med stor respekt for faget de utøver: «Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse,» slo hun fast.
07.06.2018 09:51:22
Christines hilsen uke 23
Styrket kapasitet på fagsupport og kompetanse!
07.06.2018 09:23:59
En enkel vei til bedre likviditet
Det er ingen hemmelighet, men likevel ikke allmennkunnskap: Du kan styrke selskapets likviditet og samtidig sikre dere mot kunder som ikke betaler – med statens hjelp. Ikke er det dyrt heller.
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn