Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
22.01.2018 (6 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
Ordinær frist: 20.01.2018
22.01.2018 (6 dager igjen)
Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring
Ordinær frist: 20.01.2018
31.01.2018 (15 dager igjen)
Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir
31.01.2018 (15 dager igjen)
Tredjepartsopplysninger fra bl.a. boligsameie, boligselskap
31.01.2018 (15 dager igjen)
Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter
31.01.2018 (15 dager igjen)
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår
01.02.2018 (16 dager igjen)
Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)
01.02.2018 (16 dager igjen)
Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift
05.02.2018 (20 dager igjen)
Innsending av A-melding
1/9
NYHETER FRA CIFERO
21.12.2017
Endring i regnskapsloven. Du kan lese mer om denne endringen på forsiden.
05.10.2017
Cifero har fått ny nettside og det vil snart også åpne seg mulighet for innlogging til bilagsportal. Mer informasjon kommer.
05.10.2017
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS
02.10.2017
Velkommen til Cifero AS

C I F E R O   A S   -   F O R S I D E 

Laster..
Endring i regnskapsloven

I statsråd 15. desember 2017 ble det vedtatt endringer i regnskapsloven som trer i kraft 1. januar 2018 for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift. Kravene i aksjelovene til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap er opphevet.
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS. Du kan lese mer om navneendringen her.
Cifero AS er et autorisert regnskapsbyrå som holder til sentralt i Sandvika.
Selskapet ble etablert i 2006 og har i dag 12 ansatte hvorav flere er autoriserte regnskapsførere. Våre ansatte har lang og bred yrkeserfaring. Vi har mange års erfaring fra regnskapsbransjen. Fleksibilitet, service, kunnskap og nøyaktighet er vårt hovedfokus.
Vi setter kunden i høysetet. Vi har høy kompetanse og leverer kvalitet. Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte
Cifero AS tilbyr profesjonell bistand innen regnskap, fakturering, lønn, budsjettering og økonomistyring for enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter. I tillegg til ordinær regnskapsføring, lønn, årsoppgjør etc. tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor økonomi, regnskap og skatt. Målsettingen er at våre kunder sammen med ordinær regnskapsføring, skal få de rådgivningstjenestene de har behov for på ett sted. Cifero er opptatt av å være en aktiv støttespiller for deg og din bedrift.
Våre tjenester
Cifero leverer tjenester både på Xledger og Visma plattformer. Dette er komplette løsninger som kan tilpasses hver enkelt kundes behov.
Vi har lang erfaring med integrasjon mellom våre egne systemer og kunders støttesystemer.
Cifero ligger teknologisk i front.

Nyheter fra Regnskap Norge

15.01.2018 13:00:54
Slik tar Geir og Leif regnskapet opp i skyene
Å skulle ta over regnskapsføringen for Helling-gruppen, når noen andre har sittet med det i over 20 år, er ikke bare-bare. Geir Finholdt fra ABR Regnskap har likevel tatt utfordringen på strak arm. Det viktigste for ham er å tilby løsninger som øker verdiskapningen i selskapet og frigjør tid for kunden.
11.01.2018 11:25:17
Ryktet om vår død er sterkt overdrevet
Mediene har ved ulike anledninger funnet det for godt å varsle om vår bortgang, eventuelt spådd vår snarlige død. Christine Lundberg Larsen nyanserer bildet i sin kommentar til e24.
11.01.2018 10:26:04
Christines hilsen uke 2
Vi har vært i møte med Skattedirektoratet, kommentert påstander om bransjens fremtid i media og gått gjennom varslingsrutinene våre.
11.01.2018 09:14:45
Fiskere får utstedt skattekort, etter feilaktig å ha fått utskrevet forskuddsskatt
Skattetrekksmelding er i ferd med å bli sendt ut til de som er berørt.
09.01.2018 21:25:47
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.
09.01.2018 21:17:45
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn