Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
02.04.2018 (10 dager igjen)
Frist for innrapportering av FATCA-opplysninger
Ordinær frist: 31.03.2018
05.04.2018 (13 dager igjen)
Innsending av A-melding
10.04.2018 (18 dager igjen)
Kompensjonsmelding for MVA - 1. termin (levering og betaling)
10.04.2018 (18 dager igjen)
Mva-melding for primærnæring (levering og betaling)
10.04.2018 (18 dager igjen)
MVA-melding - 1. termin (levering og betaling)
18.04.2018 (26 dager igjen)
Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 2. termin (betaling)
Ordinær frist: 15.04.2018
20.04.2018 (28 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
30.04.2018 (38 dager igjen)
Skattemelding (Selvangivelse) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - Frist for levering.
30.04.2018 (38 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport
1/9
NYHETER FRA CIFERO
21.12.2017
Endring i regnskapsloven. Du kan lese mer om denne endringen på forsiden.
05.10.2017
Cifero har fått ny nettside og det vil snart også åpne seg mulighet for innlogging til bilagsportal. Mer informasjon kommer.
05.10.2017
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS
02.10.2017
Velkommen til Cifero AS

C I F E R O   A S   -   F O R S I D E 

Laster..
Endring i regnskapsloven

I statsråd 15. desember 2017 ble det vedtatt endringer i regnskapsloven som trer i kraft 1. januar 2018 for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift. Kravene i aksjelovene til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap er opphevet.
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS. Du kan lese mer om navneendringen her.
Cifero AS er et autorisert regnskapsbyrå som holder til sentralt i Sandvika.
Selskapet ble etablert i 2006 og har i dag 12 ansatte hvorav flere er autoriserte regnskapsførere. Våre ansatte har lang og bred yrkeserfaring. Vi har mange års erfaring fra regnskapsbransjen. Fleksibilitet, service, kunnskap og nøyaktighet er vårt hovedfokus.
Vi setter kunden i høysetet. Vi har høy kompetanse og leverer kvalitet. Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte
Cifero AS tilbyr profesjonell bistand innen regnskap, fakturering, lønn, budsjettering og økonomistyring for enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter. I tillegg til ordinær regnskapsføring, lønn, årsoppgjør etc. tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor økonomi, regnskap og skatt. Målsettingen er at våre kunder sammen med ordinær regnskapsføring, skal få de rådgivningstjenestene de har behov for på ett sted. Cifero er opptatt av å være en aktiv støttespiller for deg og din bedrift.
Våre tjenester
Cifero leverer tjenester både på Xledger og Visma plattformer. Dette er komplette løsninger som kan tilpasses hver enkelt kundes behov.
Vi har lang erfaring med integrasjon mellom våre egne systemer og kunders støttesystemer.
Cifero ligger teknologisk i front.

Nyheter fra Regnskap Norge

23.03.2018 08:41:00
Åpningstider påsken 2018
Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 26. og tirsdag 24. mars. Onsdag 28. mars er åpningstiden 08.00–12.00.
22.03.2018 23:35:44
82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017
Det er særlig manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet som er årsak til tilbakekall av autorisasjoner. Dette fremkommer i Finanstilsynets årsmelding for 2017.
22.03.2018 22:48:25
Utfylling av RF-1098 Formue av næringseiendom 2017
Som følge av upresis tekst i veiledningen har Skattedirektoratet valgt å presisere hvordan utfyllingen skal være i tilfeller hvor markedsverdi kreves lagt til grunn i formuesverdsettelsen.
16.03.2018 13:04:00
Christines hilsen uke 11
Vi lanserer kompetanseapp om personvern og ser mulighetene som åpner seg for regnskapsbransjen ved overgangen til sirkulærøkonomi.
16.03.2018 11:19:42
Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018
Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.
15.03.2018 22:41:21
Flere leverer årsregnskap
1. mars var det 1 586 årsregnskapspliktige som fortsatt ikke hadde levert inn 2016-regnskapet. Om lag en fjerdedel av disse er registrert med ekstern regnskapsfører. En femtedel er registrert med revisor.
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn