Cifero AS
Regnskap Norge
KOMMENDE FRISTER
22.04.2019 (1 dager igjen)
MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
Ordinær frist: 20.04.2019
30.04.2019 (9 dager igjen)
Skattemelding (Selvangivelse) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - Frist for levering.
30.04.2019 (9 dager igjen)
Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport
06.05.2019 (15 dager igjen)
Innsending av A-melding
Ordinær frist: 05.05.2019
15.05.2019 (24 dager igjen)
Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
15.05.2019 (24 dager igjen)
AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)
15.05.2019 (24 dager igjen)
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
31.05.2019 (40 dager igjen)
Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)
31.05.2019 (40 dager igjen)
Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)
1/9
NYHETER FRA CIFERO
28.11.2018
Vi samarbeider med xledger. Xledger er det mest komplette forretningssystemet i skyen. Se mer på xledger.no
21.12.2017
Endring i regnskapsloven. Du kan lese mer om denne endringen på forsiden.
05.10.2017
Cifero har fått ny nettside og det vil snart også åpne seg mulighet for innlogging til bilagsportal. Mer informasjon kommer.
05.10.2017
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS
02.10.2017
Velkommen til Cifero AS

C I F E R O   A S   -   F O R S I D E 

Laster..
Varjag Regnskap AS endrer nå navn til Cifero AS. Du kan lese mer om navneendringen her.
Cifero AS er et autorisert regnskapsbyrå som holder til sentralt i Sandvika.
Selskapet ble etablert i 2006 og har i dag 12 ansatte hvorav flere er autoriserte regnskapsførere. Våre ansatte har lang og bred yrkeserfaring. Vi har mange års erfaring fra regnskapsbransjen. Fleksibilitet, service, kunnskap og nøyaktighet er vårt hovedfokus.
Vi setter kunden i høysetet. Vi har høy kompetanse og leverer kvalitet. Vi gjør det mulig for deg å ta hånd om din kjernevirksomhet, samtidig som arbeidet vedrørende regnskapet blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte
Cifero AS tilbyr profesjonell bistand innen regnskap, fakturering, lønn, budsjettering og økonomistyring for enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter. I tillegg til ordinær regnskapsføring, lønn, årsoppgjør etc. tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor økonomi, regnskap og skatt. Målsettingen er at våre kunder sammen med ordinær regnskapsføring, skal få de rådgivningstjenestene de har behov for på ett sted. Cifero er opptatt av å være en aktiv støttespiller for deg og din bedrift.
Våre tjenester
Cifero leverer tjenester både på Xledger og Visma plattformer. Dette er komplette løsninger som kan tilpasses hver enkelt kundes behov.
Vi har lang erfaring med integrasjon mellom våre egne systemer og kunders støttesystemer.
Cifero ligger teknologisk i front.
Endring i regnskapsloven

I statsråd 15. desember 2017 ble det vedtatt endringer i regnskapsloven som trer i kraft 1. januar 2018 for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift. Kravene i aksjelovene til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap er opphevet.

Nyheter fra Regnskap Norge

17.04.2019 11:16:13
Skatt og sosiale avgifter som andel av bruttolønn i de nordiske landene
I forrige uke publiserte OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en ny utgave av rapporten «Taxing Wages».
13.04.2019 20:40:35
Skattedirektoratet bekrefter feil i preutfylte data for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom
Det blir ikke lagt ut nye korrigerte data. Den skattepliktige må selv endre i skattemeldingen.
12.04.2019 11:24:49
Ny synlighetskampanje på trappene
Vi vil vise hvor viktig regnskapsførerens kompetanse er, og at det må mer til enn en app for å matche den faglige innsikten du besitter som regnskapsfører.
12.04.2019 10:00:00
Åpningstider påsken 2019
Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april er åpningstiden 08.00–12.00.
11.04.2019 16:09:19
Aksjeloven klar for brexit
Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit.
11.04.2019 13:41:13
Finansdepartementet foreslår lovfesting av omgåelsesnormen
Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020.
Personvernerklæring
CIFERO AS
Telefon:
67 56 44 00
Epost:
post@cifero.no
Postadresse:
Postboks 138
1300 Sandvika
Besøksadresse:
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Regnskap Norge
Sosiale medier
Følg oss på Facebook og LinkedIn
Facebook
LinkedIn